Pris Salgsoppdrag - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Pris Salgsoppdrag


Salgsoppdrag med megler innebærer at din bolig/eiendom selges på vanlig måte.

Totalpris er vanligvis mellom kroner 50.000 - 75.000, men hør gjerne om konkret pris for din bolig/hytte.

Totalpris består av meglers honorar og utgifter til innhenting og utsending av informasjon mv.Meglers vederlag/honorar deles vanligvis opp i  (alle priser inkl. mva.):

 • tilretteleggingshonorar (for forberedelse av oppdraget)  -  kr 10.000.

 • honorar ved gjennomført oppdrag  -  fra kr 25.000.

 • visningshonorar (1 visning er inkludert)  -  kr 1.500.

 • visningshonorar (utenom etter annonsert visningstid)  -  kr 500.

 • henvendelse til finansinstitusjoner for sletting av pant, pr. kreditor  -  kr 500.

 • eventuell verdivurdering (dersom kun verdivurdering)  -  kr 1.600.

Totalt honorar: kr 27.000 - 35.000

FASTPRIS: Megler tilbyr vanligvis fastpris på meglerhonoraret: Kr. 27-30.000 (inkl. mva.)
(Kostnader til innhenting av lovpålagte opplysninger og markedsføring kommer i tillegg.)

Forsikringsgebyr tilkommer: 0,50 promille av salgsverdien (ekskl. mva.) (pr. 2020). Denne dekker den omsetningsbaserte delen av meglerens forsikring.Typiske utgifter for selger  -  (kjøpesum og offentlige/lovpålagte utgifter):

 • takst eller tilstandsrapport (det siste anbefales)

 • fotograf

 • reguleringsplan/kommunale opplysninger

 • informasjon fra sameie/borettslag

 • ferdigattest/midlertidig ferdigattest

 • nabolagsprofil

 • finn-annonse

 • avisannonse

 • andre annonser

 • salgsprospekt

 • vedlegg til prospekt

 • tinglysingsgebyr, kr 585 (kr 480 i borettslag)

 • bekreftet grunnboksutskrift, kr 172

 • Eierskiftegebyr: For borettslag/sameier (4 ganger rettsgebyret (kr 1.172 per 01.01.2020) jf. brl § 4-6) + 25% MVA.

 • for borettslag med forkjøpsrett (5 ggr rettsgebyret (kr 1.049 per 01.01.2017) jf. brl § 4-6): gebyr for ev. å forhåndsavklare forkjøpsrett før salget, kr 6.556 (inkl.mva).

 • meglers omsetningsbaserte forsikring (kr 500 pr. million i salgssum).

Totalsum for utgifter: vanligvis mellom ca. 20.000 - 33.000Typiske utgifter for kjøper  -  (kjøpesum og offentlige/lovpålagte utgifter)

 • kjøpesum

 • eventuell overtakelse av andel fellesgjeld (leilighetssalg)

 • tinglysingsgebyr skjøte, kr 585 (jf. forskrift om gebyr for tinglysing mv., jf. tinglysingsloven § 12b)

 • tinglysingsgebyr andel i borettslag, kr 480 ((jf. forskrift om gebyr for tinglysing mv.,jf. borettslagsloven § 6-16)

 • dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum (gjelder ikke borettslag)

 • bekreftet grunnboksutskrift kr 172

 • eierskiftegebyr (for eierseksjonsleilighet, gjelder ikke borettslag, jf. brl § 4-6).

 • for borettslag med forkjøpsrett (5 ganger rettsgebyret (kr 1.049 per 01.01.2017) jf. brl § 4-6): gebyr for å benytte forkjøpsrett kr 6.556.
 • etter overtakelse: offentlige/kommunale avgifter/skatter (f.eks. vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsavgift). Variasjon kan forekomme på grunn av forbruk og kommunale endringer. Strøm, forsikring mv. Listen er ikke uttømmende.


Nærmere om meglers arbeidsmengde
Megler står vanligvis for utforming av de fleste nødvendige dokumenter (kontrakt, skjøte, pantedokument, restgjeldsoppgave, overtakelsesprotokoll mv). Disse dokumenter vil megler levere/utsende og få i retur opp til flere ganger. Dette innebærer at tidsbruken ofte blir mye større enn man i utgangspunktet skulle tenke. Megler vil spesifisere timebruken.


Oppgjørsoppdrag
Så du etter pris på oppgjørsoppdrag? Se her for nærmere informasjon.


Eventuelt fastprisoppdrag
Avtalt pris vil dekke både meglers honorar og de vanlige utgiftene.


Kun verdivurdering?
Pris ved forhåndsbetaling er kroner 1.600 (inkl. mva.). Prisen fradras ved et senere eventuelt salgsoppdrag (avtalt innenfor 6 måneder).
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet