Økolandsbyen Huldra Huseierforening - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Økolandsbyen Huldra Huseierforening


Huldra Huseierforening er stiftet av huseiere som ønsker å fastholde seg til den opprinnelige avtalen med utbygger / grunneier.

Dvs. at obligatoriske betalingsforpliktelser ikke går lengre enn til å dekke en forholdsmessig andel av "drift og vedlikehold" av fellesområder i byggetrinn 1.

Egentlig er det også slik at alle i boligfeltet er forpliktet til å være medlem av en forening slik som Huldra Husieerforening. Dette i motsetning til en forening slik som 'Huldra Boligeierforening'.

Huldra Huseierforening tilbyr medlemskap til huseiere i grenda som ønsker å forholde seg til foreningens vedtekter, som fastslår at betalingsforpliktelser ikke går ut over nettopp 'drift og vedlikehold'.

Huseierne har heller aldri forpliktet seg til å være medlem i en forening hvor flertallet kan utvide foreningens mandat til også å gjelde mer enn det obligatoriske drift og vedlikehold.

Dette selvføligelige standpunktet bygger på at et "obligatorisk" medlemskap stiller krav til tydeliggjøring på forhånd om hvilken forpliktelse man påtar seg før man faktisk påtar seg den.

Det har egentlig heller ikke vært hjemmel for å bruke pengene til noe annet enn drift og vedlikehold i Huldra Beboerforening (senere omdøpt til Huldra Boligeierforening). Selv om ordlyden i selve vedtektene nok kunne vært klarere, så fulgte det klart og tydelig fra hjemmelsgrunnlaget at man kun er obligatorisk forpliktet til å dekke en viss type utgifter (iht. avtalen med utbygger/grunneier) - slik det fremgår av vedtektene til Huldra Huseierforening.

Medlemmene i Huldra Huseierforening har tatt det skrittet å stifte/melde seg inn i foreningen for å understreke at de ikke har forpliktet seg til å bli med på et prosjekt med en slags "stat i staten".

Det er imidlertid fritt frem for de som ønsker å ha/danne en forening hvor man forplikter seg overfor hverandre til noe mer enn det man har forpliktet seg til når man kjøpte boligen. (Det vil si en forening i tillegg til Huldra Huseierforening)

Huldra Huseierforening anbefales derfor på det sterkeste. Det gir ryddighet og forutberegnelighet. Derimot har historien til Huldra Beboerforening / Boligeeierforening vist at det lett blir misforståelser, samrøre, korrupsjon mv. når vedtektene i Huldra Beboerforening / Boligeierforening tolkes dithen at man kan ta opp til avstemming saker som ikke dreier seg om "drift og vedlikehold" av fellesområder eller andre rettigheter man kjøpte av utbygger/grunneier. Dermed sitter styret og/eller flertallet i Huldra Beboerforening / Boligeierforening og stemmer over hvorvidt man er forpliktet til å betale for noe man egentlig ikke er forpliktet til å betale for. Dette gjør de mot bedre vitende.

Derfor er det en lettere og tryggere tilværelse å være medlem i Huldra Huseierforening enn i Huldra Beboerforening / Boligeierforening.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet